18. 5. Nataša

Zítra: Ivo
Drobečková navigace

Úvod > Občan a obec > Historie > Žhářství v Knínicích v roce 1715

Žhářství v Knínicích v roce 1715

Černá kniha města Velké Bíteše (ed. Antonín Verbík, Ivan Štarha), Brno 1979, s. 153-164.

Části textu zvýraznil a upravil Dalibor Hodeček.

Vyšetřovací spis z let 1716-1718 zapsaný do tzv. černé knihy Velké Bíteše. Kauza Tomáše Strádala z Miroslavských Knínic obviněného ze žhářství. Odsouzen k upálení za živa. Cestou panovnické milosti mu byl trest zmírněn na stětí mečem a následující spálení těla.

(77a) Paměť strany Tomáše Stradala z dedine Německých Künic panství náměšťského in puncto dobrovolně založeného ohně v téhž Kninicích:

   Vejpis prvního psaní od práva zdejšího k sl. apelací:

   Milostiví páni, páni! Před Vaší Vysoce hraběcí Excel. a Mil. pokorně poníženě netajíme, kterak Šimon Rišanek etc., pak Tomáš Stradal z dědine Künic též panství náměšťského z příčině založeného v téhž Kninicích ohně, jakož z příležijících examinů bez našeho nehodného vyměření milost. vyrozuměti ráčejí, na poručení milost. vrchnosti náměšťské ku právu zdejšímu do arestu potaženi jsou a v témž až posavad zjištěni zůstávají. Pročež k Vaší Vysoce hraběcí Excel. a Milosti pokorně a poníženě rekurírujeme a o milost. naučení, kterak bychom již s dotknutéma inkvisity dálejíc postupovati měli, pokorně poníženě prosíme. Vedle čehož Vaší Vysoce hraběcí Excel. a Milosti do protekci božské pokorně poníženě poručena činíme.

   Vaší Vysoce hraběcí Excel. a milosti poníženě poslušní

                                           N.N. primas, purgmistr a rada ibid., mp. Z města Velké Byteše

d. 22. Octobris 1716

(77b) NB. Examina hledej v palíku za primátors. P. Šimona Adriana a spoluradních jeho.

Následuje odpověď od sl. královské pražské apelací:

    Opatrní přátelé milí! Dali jsme sobě vaši pod praes. d. 3. dne měsíce listopadu toho ku konci kráčejícího léta Šimona Rišanka in puncto homicidii a Tomáše Stradala pro podezřelost žhářství při právě vašem vězením zjištěných inkvisitův se tejk. nám odeslanou hrdelní otázku s dostatkem přednésti a vynašli, že to v jedné každé inkvisici potřebný corpus delicti vyzdvihnouti jste opomenuli.

   Pročež vy především toho barbíře, jenž toho zamordovaného budišovského poddanýho etc., za druhé, co se té skrze ten od Tomáše Stradala ve vsi Künicích založený oheň způsobené škody dotýče, má za příčinou takové od teď jmenovaného vesního práva nápodobně pod předcházející přísahou corpus delicti neb skutek zločinosti dle vyměření josefinského hrdelního outrpního práva vyzdvižen, neméně matka Stradalova z strany nabádání jeho k založení ohně examinírována a s ním in passibus contradictoriis scelena býti.

   Pročež se dle toho jak spraviti a nám takové corpora delicti a examina pod pečetí práva vašeho co nejdřívěji odeslati věděti budete. Dán na hradě Pražském 18. dne měsíce prasince 1716.

Václav hrabě z Kokořova, mp.

K.J. Kupec z Bilenberku, mp.

Opatrným purgmistru a konšelům města Velké Byteše, přátelům milým, k d.

Přes Vídeň, Brno, Velká Biteš.

LS       LS        LS           LS           LS

Následuje atestací corporis delicti pod předcházející přísahou od vesního práva künického:

My níže podepsaní přísaháme Pánu Bohu všemohoucímu, Panně Marii Matce boží i všem božím svatým, že skrze ten nešťastný pád ohně v roce 1715 dne 17. měsíce června naše stavení s následujícíma hospodářstvma, nábytky, obilím a rozličným dobytkem v škodu jsme přišli. Pročež tomu tak a nejináče jest, touto přísahou to potvrzujeme. A jestli bychme co falešnýho povídali, v božskou pokutu a trestání opatrný na nás vidění se odevzdáváme.

Jak následuje, předně

Lorenc Křeček:

1 Stavení, které mně koštuje, poněvadž dříví všechno sem koupiti musel, s všelijakými nábytky, vinným nádobím a s vorným, s drůbeží, v sumě sobě počítajíc…..90 rýnských.

Filip Hudeček:

2 Tým způsobem dříví i stavením počítajíc……………………………… 50 rýnských

   Item 1 kůň za………………………………………………………… 50 rýnských

   Item 4 kusy dobytka hovězího………………………………………... 27 rýnských

   S. v. černýho dobytka 3 kusy za……………………………………… 4 rýnské

   Nádobí vinný a půl voza s jinšíma nábytky, vše v somě koštuje………..26 rýnských

Dům Stradalůj, který oheň založil:

3 Nyní nový hospodář Tomáš Peřina, který ten dům vystavěl, nákladu jeho činí…60 rýnských

Jakub Mička:

4 Stavení koštuje…………………………………………………………50 rýnských

   Pres s vinným nádobím i s všemi případnostmi…………………………40 rýnských

Havel Kroutil:

5 Stavení koštuje………………………………………………………….30 rýnských

   Nábytků všech zhynulých za……………………………………………..4 rýnské

   6 kusů s. v. černýho dobytka za………………………………………….6 rýnských

Pavel Horák:

6 Stavení se vším za……………………………………………………….90 rýnských

  Šturc nový za……………………………………………………………..20 rýnských

  S. v. dobytka černýho za…………………………………………………..8 rýnských

  Drůbeže za………………………………………………………………...3 rýnské

Vít Libáček:

7 Stavení se vším činí……………………………………………………….15 rýnských

   Nádobí vinný za……………………………………………………………3 rýnské

   Drůbeže za………………………………………………………………...2 rýnské

Jíra Slezák:

8 Stavení koštuje, jinšího nic…………………………………………………20 rýnských

Andres Viktorin:

9 Stavení se vším činí………………………………………………………..40 rýnských

   Nádobí vinnýho za…………………………………………………………..3 rýnské

Jan Kejbel:

10 Stavení se vším činí……………………………………………………….100 rýnských

    16 kusů s. v. dobytka černýho za…………………………………………..16 rýnských

    Půl voza za…………………………………………………………………10 rýnských

    Drůbeže za…………………………………………………………………..2 rýnské

Pavel Bramborský:

11 Stavení se vším činí…………………………………………………………40 rýnských

    Drůbeže za……………………………………………………………………2 rýnské

Antonín Plachej:

12 Stavení se vším činí………………………………………………………….60 rýnských

    S. v. 7 kusů dobytka černýho za………………………………………………2 rýnské

Pavel Stara:

13 Stavení se vším koštuje………………………………………………………60 rýnských

    Vinný nádobí za……………………………………………………………….8 rýnských

Jíra Kejbrla:

14 Stavení se vším činí…………………………………………………………..60 rýnských

    Dobytka černýho s. v. za……………………………………………………..4 rýnské

Mikuláš Kolikar:

15 Stavení se vším činí…………………………………………………………  55 rýnských

    Dobytek s. v. černý za…………………………………………………………2 rýnské

Martin Vrba:

16 Stavení se vším činí…………………………………………………………..100 rýnských

    Dobytek s. v. černý za…………………………………………………………..2 rýnské

    Nádobí vorný za…………………………………………………………………3 rýnské

Mikuláš Suchej:

17 Stavení se vším koštuje…………………………………………………………60 rýnských

   Item kůň za………………………………………………………………………10 rýnských

   Item 2 kusy s. v. dobytka hovězího za…………………………………………10 rýnských

Item co shořelo všelikého stromoví z věčího se šacuje za …………………500 rýnských

    Item co se tejče mateře Tomáše Stradala, která že by měla svým synem návod míti stranu jeho oučinku, ta hned, jak se syn její jal, pryč utekla a od toho času žádný o ní vědti nemůže. A ta jest příčina.

    Že tomu všemu tak a nejináče jest, tím více v pravdě potvrzujem a naším obecním sekretem s přitlačeným a podpisem naším vlastním činíme. Čehož se stalo v dědině Německých Künitz d. 23. února 1717 roku.

LS         Lorenc Křeček, purgmistr

             Melichar Seitl, rychtář s přidanými ouředními a celá poctivá obec Německých Künitz

Originál odeslán k slavné praské (rozuměj pražské) královské apelací d. 8. Martii 1717, lit. B.

Načež odtud následuje odpověď s ortelem:

    Opatrní přátelé milí! Dali jsme sobě tu nám pod praesent. 18. dne předešlého měsíce března pokračujícího 1717 léta odeslanou Tomáše Stradala pro spáchané žhářství při právě vašem vězením zjištěného se tejk. zprávu s připojeným vyznáním, též skutkem zločinnosti, s dostatkem přednésti.

    I poněvadž jsme po bedlivém té věci povážení příležijící ortel vynesli. Pročež takový v přítomnosti delikventa v místě právním publikovati a takový pod ním, však aby sobě nezoufal, s předcházejícím škrcením, by trochu ze sebe přišel, náležitě v skutek uvédsti dali, před exekucí ale toho podruha, na kterého se zločinec v artikulu 15 vyznání svého odvolává, předvolati, se jeho strany vyhrožování žhářství tázati a jeho s naddotčeném Tomášem Stradalou in passibi contradictoris sceliti, kdyby se z toho, v čem jeho gravíruje, vyvédsti nemohl, jeho arestírovati, jak na předešlé se, tak téhož podruha, jakož mateře delikventa tejk. vyznání in banco iuris et loco supplicii examinírovati dáti, nám vyznání jejich pečetí městskou potvrzené co nejdřívěji odeslati a pryč zběhlou matku k právu dostaviti se dle možnosti vynasnažiti budete.

Dán na hradě Pražském dne 20. Aprilis a. 1717.

František Max hrabě Hartmann z Klarsteina, mp.

K. J. Kupec z Bilenberku, mp.

Opatrným purkmistru a konšelům města Velké Byteše v margrabství moravském, přátelům milým, k d.

LS        LS          LS           LS           LS

Ortel:

Jménem a na místě Jeho Milosti římského císaře, v Germanyji, Špaňhelích, Uhřích a Čechách krále, pana pána nejmilostivějšího, vicepraesident a rady Jeho Mil. nad apelacími na hradě Pražském zřízené a usazené, měvše tu od práva města Velké Biteše Tomáše Stradala pro spáchané žhářství při témž právě vězením zjištěného se tejk. spolu s dobrovolným jeho vyznáním odeslanou žádost a otázku v svém pilném a bedlivém povážení, na ni toto naučení dávají a z práva nacházejí, že naddotčený delikvent Tomáš Stradala pro takové těžké přečinění své ku příkladu a ostrahu, sobě pak k zasloužilému trestu na hranici postaven a tak za živa spálen býti má podle práva. Tomu na svědomí pečetí Jeho Mil. cís. a král. k tomu soudu obvzláště zřízenou jest zapečetíno. Aktum na témž hradě Pražském dne 20. Aprilis 1717.

František Max hrabě Hartmann z Klarsteina, mp.

K. J. Kupec z Bilenberku, mp.

LS

     Léta 1717 d. 4. Junii vypsaný ortel v právním místě v plné radě města Velké Býteše Tomášovi Stradalovi jest publikován. Však učinil ohlášený recursus pro gratia k Jeho císař. a král. Mil.

     D. 25. Junii 1717 odeslány jsou spisy k sl. Král. Pražské apelaci o dobré zdání a odtud k císař. a král. Mil. o milost.

Následuje odpověď od sl. Král. Apelací:

Opatrní přátelé milí! Jakož jsme z té vám pod present. 25. dne měsíce Junii běžícího 1717 léta odeslané, Tomáše Stradala pro žhářství k zaživa spálení odsouzeného, nyní se k Její císařské a královské Milosti o milost a proměnění toho jemu vynalezeného právního trestu ucházejícího se tejk. zprávy vyrozuměli, že ty osoby, které od něho gravírované byly, až posavade dostané nebyly. Pročež by ku právu dostavené býti mohly, se ještě dáleji vynasnažiti, s exekucí nadjmenovaného delikventa až do nejmilostivější císařské a král. Milosti rezolucí odložiti a se budoucně v těch na toto král. Vrchní právo odsílajících zprávách dle té v té důležitosti nejmilostivěji prošlé pragmatiky osobně podepsati věděti budete. Dán na hradě Pražském d. 24. Septembris léta Páně 1717.

Václav hrabě z Kokořova, mp.

K. J. Kupec z Bilenberku, mp.

Opatrným purkmistru a konšelům města Velké Býteše v margrabství moravském, přátelům milým.

Přes Vídeň, Brno, Velká Bíteš.

LS             LS             LS             LS              LS

Trvalo toto sistirování (škrtnuto „délejíc nežli rok“) až do d. 27. Aug. 1718.

Následuje nejmilostivější císařská a král. rezolucí skrz sl. pražskou král. apelací:

     Počestní, moudří! Podle dopisu vydaného 23. uplynulého měsíce července běžícího roku 1718 naším nejmilostivějším pánem, Jeho císař. a královským Majestátem, byl nadiktovaný trest za živa upálení pro incendaria Tomáše Stradala, uvrženého do vašeho vězení, změněn in via gratiae na trest stětí mečem a pak následující spálení jeho těla.

    Tak nakonec intimujeme vám tuto nejmilostivější císařskou a královskou resoluci, jak se máte podle toho řídit a jak máte vědět provést nařízenou exekuci na delikventovi.

    Dáno na našem Pražském hradě dne 18. měsíce Augusti anno 1718.

Václav hrabě z Kokořova, mp.

Z. hr. Trigenbach, mp.

Počestným, moudrým N.N. purkmistrovi a radě města Bíteše v markrabství moravském. Přes Brno.

LS                   LS                    LS                 LS                    LS

Tato doručená nejmilostivější císařská a královská resolucí byla kondemnovanému Tomáši Stradalovi dne 2. Septembris 1718 intimována a měla být provedena 7. Septembris, ale náměšťská milostivá vrchnost na radu patroni causae pana Gottfrieda z Hofferu, zemského advokáta, protestovala proti případné exekuci a taková byla až na další nařízení královské apelací zastavena.

Pročež mnoho sem i tam dopisování, jakž spise v balíku ukazují, odeslalo se zasi za další naučení k sl. král. apelací, čehož zapotřebí nebylo, však kvůli mil. náměšťské vrchnosti to se stalo a budoucně v těch a takovéch případnostech nejni potřeba na milost. vrchnost dalšího ohledu míti, poněvadž město výsadní právo aneb hrdelní má. To sistítování opět stálo až do d. 25. Octobris 1718.

Následuje poslední naučení od sl. král. pražské apelací:

    Počestní a moudří! Byla nám zaslána vaše zpráva a dotaz Tomáše Stradala in puncto incendii vězením zjištěného a in via gratiae Jeho císař. a král. Majestátem ke stětí mečem a spálení odsouzeného se týkající, sub. present. d. 13. September běžícího roku. Protože se delikvent publicata clementissima resolutione nechce smířit se smrtí, naléhal náměšťský hejtman na radu právního přítele, aby se supersedýrovalo (upustilo) od popravy Stradalovy až do doručení další příslušné nejvyšší resoluce Jeho Majestátu, nebo přinejmenším do dalšího zdejšího nařízení. To se vám zevrubně předkládá, jak se máte v podobných záležitostech řídit nyní i budoucnu.

     Jak již bylo Stradalovi několikrát komentováno a intimováno, záleží jen na tom, zda bude provedena skutečná exekuce na arestovaném podle nejspravedlivější vůle Jeho císař. a královského Majestátu. Proto přikažte a jemu to patřičně naznačte, že se má připravit v třídenní lhůtě na smrt. Jedná se o dobrodiní, sice ovšem zbytečné, ale kdyby on proti  všemu očekávání nechtěl spásu své duše brát v úvahu, půjde exekuce též i jinou cestou a dáte mu k disposici některého duchovního pastýře, k němuž by měl důvěru, v opačném případě i jiného, který ho přiměje k pravému pokání a který chudáka hříšníka doprovodí za modliteb až na popraviště. To abyste věděli, jak zařídit exekuci po uplynutí třídenního termínu.

Dáno na Pražském hradě dne 22. Septembris 1718.

K. J. Kupec z Bilenbergu, mp.

Počestným, moudrým, N. N. purkmistrovi a radě města Velké Bíteše k doručení.

Přes Brno, Velká Bíteš.

Dne 19. Novembris 1718 vyrozuměli dva deputýrovaní, totiž Jan Jelínek a Ignác Hájek, uvedeného delikventa Tomáše Stradala o smrti.

Opáčený examen in banco juris při vejsadním právě města Velké Býteše Tomáše Stradala v příčině spáchaného žhářství se tejk. d. 2. Septembris 1718:

Inter. (1), respon. (2)

1.      „Tomáši, tobě dobře povědomo jest, že jsi se v předešlém tvým examině přiznal, že tvoje mateř k založení ohně v Künicích tebe naváděla. Je-li tomu tak, neubližuj tvý duši ani tvojí mateři, pověz pravdu!“

2.      „Arci že je, jak jsem nejprv povídal, já vždycky tak mluvím.“

  Inter. (1), respon. (2)

1.      „Tým podobně tobě dobře povědomo jest, že jsi se v tomž tvým examině přiznal, že Samek podruh pohrůžku učinil, že toho zapálí, pro kterého byl zbit. Neubližuj svý duši ani jemu, pověz pravdu!“

2.      „ Co pravdu mluvím, to já v tom mý duši neublížím.“

Inter. (1), respon. (2)

1.      „Poněvadž povídáš, že jest tomu tak, že mateř tvá k založení ohně tebe nabádala a Samek podruh že pohrůžku zapálení učinil, bereš-li to na svou duši?

2.      „Co pravdu mluvím, to já v tom mý duši neublížím.“

Inter. (1), respon. (2)

1.      „A kdyby k tomu přijíti mělo, že tomu tak a nejináče jest, jsi-li hotov i smrtí to potvrditi?

2.      „Já na tom chci umírat.“

Act. Při vejsadním právě města Velké Býteše, a. et die ut supra.

LS               František Truska, primátor

                   Jan Suchánek, mladý purk.

                   Jakob Bokr

                   Václav Postupa

                   Jan Jelínek

                   Samuel Fijala

                   Ignác Hájek

                   Pavel Kostelecký

                   přísežní konšelé a rada ibid., mp.    

N.B. tento examen naproti měl bejt vypsané knihu pod misivu praes. 27. Aug. 1718

Examen in loco suplicii téhož Stradala v též příčině d. 23. Novembris 1718:

Inters.

„Tomáši, je-li tomu tak, že tvá matka tebe k založení ohně nabádala?“

Resp.

„Páni, co se mne ptáte zde na tomto místě posledním, měli jste se mne prve ptát, měli ste mne tam dost dlouho, dejte mně pokoj zde na tomto místě vo mý matce.“

Act. In loco suplicii města Velké Byteše, a. et die ut supra.

     Že tomu tak a nejináče jest, toho potvrzuje naší vlastní ruky podpis a obyčejný pečet. Act. Při vejsadním právě města Velké Byteše d. 28. Novembris a. 1718.

LS              Jan Jelínek

LS              Ignác Hájek, deputírovaní z prostředku rady přísežní konšelé

LS              Jan Nokl, ten čas městský rychtář

LS              Alexander Antonis Staněk, ten čas přísežný radní městský písař

Tyto oby vypsaný examina jsou odeslány skrze poštu k sl. král. pražské apelací. D. 23. Novembris k často jmenované osobě dle nejmilost. císař. a král. Milosti resolucí přikročeno a právu zadost učiněno jest.

Zpráva od vejsadního práva zdejšího k sl. pražské král. apelací:

Milostiví páni, páni! Pokorně poníženě netajíme, kterak dle Vaší Vysoce hraběcí Excel. a Milosti milost. poručení tu císařskou a král. nejspravedlivější vůli skrz skutečnou exekuci nad Tomášem Stradalem z příčině žhářství v vězení sedělého d. 23. Novembris pryč pokračujícího 1718 roku vykonati, jeho ale zločince strany toho podruha, na kterého se on odvolává, jakož i strany jeho mateře před exekucí in banco juris et loco supllicii examinírovati dali.  Což sub. Lit. B k milost. vyrozumění bez nehodného vyměření jest. O jeho mateři ani o podruhu žádným způsobem dověděti se nemůžeme. Což Vaší Vysoce hraběcí Excel. a Milosti k zprávě pokorně poníženě činíme.

Poníženě poslušní Franc Truska, primas a spoluradní jeho z města Velké Býteše

d. 28. Novembris 1718