23. 4. Vojtěch

Zítra: Jiří
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Vážení občané,

Sboru dobrovolných hasičů obce se podařilo do svého vybavení zařadit Automatizovaný Externí Defibrilátor, který je vhodné použít při laické resuscitaci. Je umístěn v prostoru hasičské zbrojnice.

Pro jeho využiti stisknete tlačítko sirény umístěné na hasičské zbrojnici, a vždy volejte záchrannou službu prostřednictvím tísňové linky 155.

Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED) který mohou obsluhovat jak nevyškolení tak trénovaní zachránci. Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou.

V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního rytmu – komorovou fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus.

Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50-75%.

Pro bližší informace navštivte http://www.aedjmk.info/postup-resuscitace/

Novější 1 3
dub 01
bře 29
bře 22

Dobrovolnická brigáda "Ukliďme česko"

https://www.UklidmeCesko.cz/event/22203/

Připojte se s námi k akci "Ukliďme Česko" a postarejme se společně o krásné a čisté prostředí v naší obci. Úklid proběhne v neděli 7.4. v 10:00, sraz na obecním úřadě v 9:45. Akce by měla trvat nejdéle do 12:00. Všem dobrovolníkům, kterým není lhostejné životní prostředí v obci, předem děkujeme.


bře 06

Dotazník - požární ochrana

Dobrý den, věnujte nám prosím chvilku svého času a vyplňte krátký dotazník zaměřený na požární ochranu v obci. Jedná se o dotazník k seminární práci, která se obsahově zaměřuje přímo na naši obec.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdbdQH4vsvWOEIX51k9GF3mRNsaG4MSrnlnS4e7YLMyGiy7w/viewform?usp=sf_link


bře 01

Zápis do 1. ročníku ZŠ Lesonice

Zápis do 1.ročníku - pozvánka M.Knínice-page-001.jpg

Proč malotřídní škola v Lesonicích?

      Rodiče budoucích prvňáčků se právě v této době rozhodují, jakou školu zvolit pro své dítě.

Jednou z alternativ je právě prostředí málotřídní školy, které v mnoha ohledech splňuje požadavky na moderní vyučování. V těchto třídách bývá zpravidla menší počet žáků a učitel jim může věnovat značnou individuální péči.  Žáci vzájemně spolupracují, učí se jeden od druhého, zejména mladší od starších. Mají prostor k tomu si pomáhat, tolerovat se, znají se navzájem, znají všechny zaměstnance školy. A výhodou je také možnost téměř každodenní spolupráce učitele s rodiči. Vztahy mezi žáky těchto škol bývají otevřené, pevné a trvají často celý život. Dítě má možnost vyrůstat v klidném, rodinném prostředí malé školy.

       Lesonická dvoutřídní málotřídní škola (1.- 5.ročník) nikterak nezaostává za moderně vybavenými školami. V obou učebnách jsou ve všech předmětech aktivně využívány interaktivní tabule. Třídy jsou vybaveny počítači s pestrou nabídkou výukových programů pro všechny ročníky. Využívají je zejména žáci při výuce informatiky, při tvorbě prezentací, referátů a projektů ve vlastivědě a přírodovědě, ale také při kontrolních cvičeních a diktátech. Zpětnou vazbou procvičovaného učiva je tištěný protokol, který obratem vyhodnotí výsledky jejich práce. Žáci si tak mohou systematicky zaznamenávat a porovnávat vývoj a zlepšování svých výsledků. Úroveň vědomostí škola pravidelně vyhodnocuje prostřednictvím celostátního testování Scio a zařadila se tak mezi 10 % nejúspěšnějších škol v ČR.

      Škola nabízí též bohatou bezplatnou zájmovou činnost, kterou každoročně obměňuje dle zájmu žáků. Mezi nejoblíbenější patří Školní divadlo a Angličtina pro nejmenší a hra na zobcovou flétnu. Pro absolventy naší školy nabízíme před nástupem do 8.ročníku přípravný kurz němčiny. V rámci tělesné výchovy škola též organizuje plaveckou výuku pro všechny žáky, zajímavé exkurze a výlety. Během školního roku pořádáme setkání se seniory (pro prarodiče žáků), vystoupení pod vánočním stromem s jarmarkem, spaní ve škole s cestou za pokladem, loučení se školním rokem s vystoupením školního divadla. Při rozvoji čtenářské gramotnosti spolupracujeme s knihovnou v Moravském Krumlově a při přípravě výukových projektů se Střediskem volného času v Ivančicích. Pro veřejnost pořádáme každoročně Den otevřených dveří a pro budoucí školáky Den ve škole pro předškoláky. Škola se neobejde bez výrazné finanční podpory obecního úřadu. V posledních letech byla dovybavena novým nábytkem, všichni žáci dostávají pracovní sešity zdarma a nově nastupující prvňáčci kompletní výbavu školních pomůcek v hodnotě 1000 Kč.

      Chloubou naší školy je školní zahrada, která získala certifikát Přírodní zahrada. Slouží nejen dětem k bádání, zahradničení a pozorování přírody, ale i k odpočinku a hrám. Díky letní pergole je také učebnou, která umožňuje předávat dětem vědomosti o přírodě prostřednictvím vlastních zkušeností, zážitků, pokusů a pozorování. Mezi prvky přírodní zahrady patří jezírko s rybičkami, ptačí budky, vyvýšené záhonky, bylinková spirála, maliniště, malý ovocný sad, hmatová stezka, stromovník, ale také zimní veranda se sbírkami motýlů, brouků, vycpanin dravců a lesních zvířat ze starých školních sbírek.

Mezi ekologické aktivity školy patří již dlouhodobě sběru papíru, elektroodpadu, použitých baterií a oleje.

Ke sportovnímu využití slouží nové moderní multifunkční hřiště, které lze díky speciálnímu povrchu využívat celoročně. Škola je též výchozím bodem „Lesonické školní naučné stezky, jejíž cílem je  přiblížit veřejnosti přírodovědné a historické zajímavosti okolí Lesonic. Je dlouhá 3,6 km a má 6 zastavení, které jsou tematicky zaměřeny na přírodní útvary, historii a popis zajímavých objektů.

Nedílnou součástí školy je školní jídelna a školní družina. Obědy se dováží ze školní kuchyně MŠ Petrovice. Ke zdravému stravování přispívá projekt Ovoce a mléko do škol, jehož produkty žáci dostávají zdarma, a během celého dne je pro žáky zajištěn pitný režim.

      Školní družina je v provozu denně od 6.30 do 15.30 hodin (provozní dobu upravujeme dle aktuálních potřeb rodičů) a nabízí široký výběr nejrůznějších činností. Mezi nejoblíbenější patří šití, pečení, kreativní tvoření z různých materiálů, hraní společenský her, soutěže, kvízy a relaxační čtení. Denně, téměř za každého počasí, tráví děti alespoň půlhodinku venku - využívají víceúčelové hřiště, přírodní zahradu s pergolou nebo jdou na vycházky do okolí školy.

      Velkou předností naší školy je příjemná a klidná domácí atmosféra, ke které přispívá nemalou měrou sehraný kolektiv učitelek, jejich pracovní nadšení a obětavé nasazení, ale také spolupráce s rodiči a přízeň široké veřejnosti. Činnost školy a výsledky vzdělávání byly v loňském roce hodnoceny Českou školní inspekcí velice příznivě. Celá zpráva je k nahlédnutí na webových stránkách školy www.zslesonicemk.cz.

Pokud se rozhodnete svěřit dítě do našich rukou,

bude spokojené, v bezpečí a bude o něj dobře postaráno J


led 31
led 23
led 10

Nabídka vyšetření zraku pro seniory ZDARMA

letak_A4sirka_medbus-page-001.jpg

PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO SENIORY ZDARMA

Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 80% informací z našeho okolí. Proto je dobré o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky k očnímu lékaři. Neléčená oční onemocnění mohou totiž vést až k úplné ztrátě zraku a sociální izolaci.

Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční péči seniorům starším 65 let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře. Součástí služeb medbusu je i bezplatná doprava k očnímu specialistovi a zpět. Důležité je, aby byl senior pojištěn u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven. Pak už stačí jen zavolat na telefonní číslo 517 076 800.

Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Řidič medbusu v den vyšetření objednané seniory vyzvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu lékaři i zpět domů zcela zdarma. Specializované preventivní vyšetření zraku je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšetření nejmodernějšími diagnostickými přístroji a konzultaci s lékařem.

Pokud bude při preventivním vyšetření zjištěno oční onemocnění, které vyžaduje další léčbu, v rámci projektu medbus bude pacientovi opět zajištěna doprava k lékaři a zpět tak, aby se mu dostalo potřebné terapie.

Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, která poskytuje špičkovou oční péči tisícům pacientů ročně, se projekt medbus zaměřuje především na prevenci a včasnou léčbu šedého a zeleného zákalu a na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a sklivce. Ukazuje se totiž, že pokud tato oční onemocnění zůstanou neléčena, mohou vést až k úplné ztrátě zraku a tím pádem k vyloučení nemocného ze společnosti. Se zhoršujícím se zrakem se lidé o sebe nedokáží postarat, za svoji oční vadu či onemocnění se mnohdy stydí a třeba ani nemají tušení, že právě jejich problém je možné léčit. 

Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům starším 65 let bezplatnou oční péči včetně dopravy a současně tak zvýšit povědomí seniorů o očních onemocněních a možnostech jejich léčby.

Projekt medus byl spuštěn v říjnu loňského roku a k dnešnímu dni má již desítky spokojených klientů, kteří využili nabízených služeb.

Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste nebyli u očního, neváhejte se obrátit na Nadační fond Josefa Hycla – projekt medbus.

 

Kontakty pro objednání:
Tel.: 517 076 800
E-mail: brno@medbus.cz
Web: www.medbus.cz


pro 28
pro 14

Knihovna Miroslavské Knínice

Vážení občané,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění ankety za účelem zkvalitnění služeb místní knihovny. Věnujte prosím několik minut následujícím otázkám, které nám pomohou přiblížit se Vašim požadavkům a vyhovět tak Vašim čtenářským přáním.
Přejeme krásné prožití Vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2019. Na viděnou v knihovně se těší Vaše knihovnice.

Dotazník ZDE


Novější 1 3

Česky Deutsch

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.miroslavske-kninice.cz

Registrujte se zde

Miroslavské Knínice

 Odber_SMS_velky.jpg

http://www.geosense.cz/geoportal/miroslavske-kninice/

Návštěvnost stránek

144490