15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš
Drobečková navigace

Úvod > Občan a obec > Historie > Soupis obyvatel zemřelých v Knínicích v první pol. 19. stol.

Soupis obyvatel zemřelých v Knínicích v první pol. 19. stol.

 

Matriky římskokatolické farnosti Miroslav uložené v ČR-Moravském zemském archivu v Brně ve fondu  E 67 excerpoval v letech 1997 a 2005 Mgr. Dalibor Hodeček.

      V 1. polovině 19. století v tehdejších Německých Knínicích nenastal stav demografické krize. Vyšší úmrtnost z roku 1807 lze připsat na vrub  epidemii neštovic, které podlehlo v březnu-srpnu 18 dětí ve věku do 10 let. Z dospělé populace na ně nezemřel tehdy nikdo. Celkem zemřelo v tomto roce 27 osob, tedy asi o 42 % více než činil průměrný roční počet zemřelých v letech 1802-1812. Uvážíme-li že v této době žilo v obci asi 400-450 obyvatel, nepřekročil počet zemřelých v roce 1807 ani 7 % tehdejší knínické populace. Další menší vlně úmrtí na neštovice v listopadu 1811-lednu 1812 podlehlo 12 dětí.
    Nárůst úmrtí v letech 1829-1830 nesouvisel s žádnou epidemií a nedosáhl 6 % ani v jednom z těchto let, předpokládáme-li, že celkový počet obyvatel nebyl vyšší než 500. Další vrchol křivky úmrtnosti nastal v roce 1849, kdy v září-říjnu zemřelo 14 osob na choleru. Při celkových 28 zemřelých v tomto roce nedosáhl počet úmrtí dvojnásobku dlouhodobých ročních průměrů.
     Níže uvedená tabulka nám podává nejenom obraz zdravotního stavu obyvatel Miroslavských Knínic v první polovině 19. století, ale má též výpovědní hodnotu z obecnějšího historického hlediska. Můžeme například sledovat křestní jména, dozvídáme se,  jak se jmenovali a ve kterých domech žili místní řemeslníci, panská čeleď atd. Zajímavé jsou údaje o migraci obyvatelstva a příchozích ze vzdálených panství. Jejich vyhodnocení je otázkou budoucnosti.

 Dle sčítacích operátů z roku 1763 žilo v Knínicích 347 obyvatel, z toho 332 sedláků s rodinami, 6 řemeslníků atd. (srov. J. Radimský-M. Trantírek, Tereziánský katastr moravský, Praha 1962, s. 321). V roce 1771 měla obec již 369 obyvatel, z toho 267 dospělých a 102 dětí (srov. tamtéž, s. 364). V roce 1793 obývalo 75 domů 397 osob, do roku 1834 se počet obyvatel zvýšil na 477 (93 domů) a do roku 1869 na 615 obyvatel (111 domů).

Soupis zemřelých lidí zde