15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš
Drobečková navigace

Úvod > Spolky > Myslivecký spolek

Myslivecký spolek

Myslivecký spolek Miroslavské Knínice

myslivciV současnosti je naše myslivecké sdružení nájemcem honitby honebního společenstva Miroslavské Knínice. Velikost honitby je 846 ha s členěním dle druhu pozemku na zemědělskou půdu - 749 ha, lesní 95 ha, vodní plochu 1 ha, ostatní pozemky 1 ha. Rozhodnutím MěÚ Moravský Krumlov nám byly stanoveny normované (NS) a minimální (MS) stavy zvěře a to srnčí NS 36 ks, MS 9ks, bažantí NS  177 ks, MS 42ks a zvěř zaječí NS 152 ks, MS 42 ks.

Bažantnice

Hlavní prioritou naší chovatelské snahy je polodivoký chov zvěře bažantí, k němuž nám velice přispělo schválení bažantnice v části naší honitby. Již dříve jsme měli dobré výsledky s chovem této zvěře, ale dnešní legislativa nám bez zřízení bažantnice poněkud tuto činnost ztěžovala. Díky zazvěřování naší honitby jsme mohli každým rokem na výřadech vzdát poctu cca 300 - 400 kusům této nádherné zvěře. Je samozřejmé, že v dnešní již kulturní krajině chovat bažantí zvěř je velice nákladné, a proto je nutné na tuto zvěř  pořádat poplatkové lovy a prodávat bažantí kuřata ostatním nájemcům honiteb za účelem dalšího zazvěřování. I za těchto podmínek se nestal pro nás chov bažanta obecného komerční záležitostí, ale povinností, jež každý myslivec chápe jako službu přírodě. Doufáme že již zmíněný vznik bažantnice nám dovolí zintenzivnění chovu bažantí zvěře a použití našich dřívějších poznatků s tímto chovem nám zajistí prožít nekonečné a nepřekonatelné lovecké zážitky.

Zajíci

Zvěř zaječí u nás díky naší intenzivní péči a samozřejmě i díky změně struktury zemědělství zvyšuje své počty. Je víc než jasné, že 70. léta, kdy se střílelo průměrně 500 ks zajíců na podzimních honech, se již nevrátí. Od roku 1993 jsme zajíce polního v naší honitbě vůbec nelovili, až v loňském roce jsme slovili 20 ks a v letošním roce taktéž. Při celoročním pozorování odhadujeme, že početní stav této zvěře v naší honitbě se pohybuje kolem 90 ks. Doufejme, že i tato zvěř bude dále zdobit naší honitbu.

Kachny divoké

Mnoho loveckých a chovatelských poznatků také získáváme při chovu kachny divoké. Lov kachny na tahu je přínosem loveckých zážitků pozdního léta a nastupujícího podzimu.

Srnčí zvěř

Krásné chvíle nám dovoluje prožít lov srnčí zvěře. Lov srnce je nezapomenutelným zážitkem a vždy novou zkušeností každého myslivce. Pohled na ušlechtilou a krásnou zvěř v ranním svitu slunce či večerním šeru vždy zanechá v našich srdcích obrovský kus štěstí  a radosti. Naše péče je odměněna dobrým kondičním stavem této zvěře a honosnými trofejemi našich srnců. Průměrně u nás lovíme 10 srnců, 9 srn a 7 srnčat, ale tato čísla jsou jen orientační a závisí samozřejmě na dané situaci, která se v honitbě nachází. I na tuto zvěř pořádáme poplatkové lovy.

Černá zvěř

I přesto, že je naše honitba převážně honitbou polní, setkáváme se zde se zvěří černou, oprávněně nazývanou rytíři hlubokých lesů. Každým rokem na večerní čekané ulovíme průměrně 5 ks této ostražité a každým myslivcem uznávané zvěře.

Myslivecká zábava

Završením veškeré snahy a odměnou je v neposlední řadě zážitek z poslední leče. Prosincová myslivecká zábava "POSLEDNÍ LEČ" je již každoroční tradicí konanou MS Miroslavské Knínice. Poslední leč je zopakováním všech úspěchů, zklamání, hodnocení lovů, předání zkušenosti mladším začínajícím myslivcům, ale také povídky opředené mysliveckou latinou u sklenky dobrého vína.   Příjemnou atmosféru navodí hudba, tanec a zvěřinová večeře. Pro veřejnost je jistě zajímavá zvěřinová tombola.

Toto vše je to krásné, co nám myslivcům dává samotný výkon práva myslivosti.

Kamil Raboň