26. 9. Andrea

Zítra: Jonáš
Drobečková navigace

Úvod > Spolky > Jednotka SDH obce

Hasiči

Technika jednotky SDH obce

Hasičská zbrojnice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Miroslavské Knínice je vybavena dvěma vozidly. Prvovýjezdové vozidlo je cisternová automobilová stříkačka s pevně zabudovaným čerpadlem o výkonu 800 litrů za minutu. Ve vozidle jsou dále umístěny motorová pila, elektrocentrála, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, ponorné čerpadlo, AED ( automatizovaný externí defibrilátor) dále prostředky pro poskytnutí první pomoci a v neposlední řade hadice a armatury nutné k provedení požárního zásahu. Nově jsou ve výbavě 2 přetlakové a 2 rovnotlaké dýchací přístroje.

Druhé vozidlo slouží jako dopravní automobil pro dopravu družstva 1+8 s příslušenstvím na místo zásahu.

Značka: CAS 8 - Avia 31.1Khasičská avia.jpg

Základní technické údaje

 • šířka: 2330 mm
 • délka: 5415 mm
 • výška: 2580 mm
 • celková hmotnost: 6320 kg
 • podvozek: Avia A 31.1 Turbo
 • obsah:  3319 cm3
 • výkon: 68 kW
 • maximální rychlost: 90 km/hod.

Nízkotlaké čerpadlo 8hasičská avia2.jpg

 • jmenovitý průtok: 800 l/min.
 • jmenovitý tlak: 0,8 MPa
 • jmenovitá sací výška: 3 m
 • maximální tlak: 1,6 MPa
 • maximální sací výška: 7,5 m

Nádrž na vodu

 • objem: 2000 l 

Záchrana osob

crplus otevřenýSboru dobrovolných hasičů obce se podařilo s podporou Nadace ČEZ do svého vybavení zařadit Automatizovaný Externí Defibrilátor, který je vhodné použít při laické resuscitaci. Je umístěn v prostoru hasičské zbrojnice.

Pro jeho využiti stisknete tlačítko sirény umístěné na hasičské zbrojnici, a vždy volejte záchrannou službu prostřednictvím tísňové linky 155.

Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED) který mohou obsluhovat jak nevyškolení tak trénovaní zachránci. Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou.

V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního rytmu – komorovou fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus.

Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50-75%.

Pro bližší informace navštivte http://www.aedjmk.info/postup-resuscitace/

Akce byla financována za pomoci příspěvku Nadace ČEZ 

Jednotka SDH obce

logo sdhObec Miroslavské Knínice zastoupená  starostou Petrem Příkazským s účinností od 01.03.2009 zřizuje na základě usnesení zastupitelstva obce č. 1 ze dne 05.února 2009 (17.zasedání ZO)  Jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) na základě §29 odst.1 písm.a) a §68 odst.1 zákona ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákona o požární ochraně“).

JSDH plní úkoly jednotek požární ochrany dle §70 Zákona o požární ochraně. JSDH plní tyto základní úkoly:

 • provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,
 • provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech,
 • podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu hasičskému záchrannému sboru kraje (dále jen „HZS kraje“).

JSDH vykonává činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy a její materiální a finanční potřeby zabezpečuje obec podle §29 odst.1 písm.d) Zákona o požární ochraně.

JSDH plní základní úkoly především na území obce a dále v souladu se zařazením do kategorie jednotek PO stanoveného HZS kraje.

Velitel JSDH

Velitele JSDH, po vyjádření HZS kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce s přihlédnutím k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany dle §68 odst.1 Zákona o požární ochraně.

Početní stav JSDH

Početní stav členů JSDH stanoví velitel JSDH po projednání s HZS kraje. Základní početní stav členů je stanoven dle §4 odst.6, resp. přílohy č.4 vyhlášky MV č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (dále jen „Vyhlášky č.247/2001 Sb.“).

Majetek a vybavení JSDH

K zajištění úkolů užívá JSDH majetek obce, případně majetek jiných subjektů. Do vybavení JSDH může být zařazena mobilní požární technika a věcné prostředky PO, pokud byly určeny k používání v požární ochraně HZS kraje. Minimální vybavení JSDH je dle §7 odst.2, resp. přílohy č.4 Vyhlášky č.247/2001.

Členství v JSDH

Činnost v JSDH vykonávají členové JSDH na základě dohody o členství v JSDH uzavřené mezi uchazečem o členství v JSDH a obecním úřadem.

Úrazy a škody

Poškození na zdraví nebo smrt člena JSDH bude řešeno podle příslušných ustanovení Zákona o požární ochraně a v zastoupení státu je poskytuje HZS kraje, v jehož územním obvodu k poškození zdraví nebo ke smrti poškozeného došlo.

Seznam členů JSDH obce

Daniel Pawlik

velitel

Petr Příkazský

zástupce velitele

Pavel Gregor

strojník

Roman Tušš strojník
Marek Novotný strojník, práce s motorovou pilou
Stanislav Solař strojník

Milan Záviška

strojník

Zbyněk Zahrádka

hasič

Michal Příkazský

hasič
Jan Kroupa

hasič

Přemysl Sůkal

hasič