13. 10. Renáta

Zítra: Agáta
Drobečková navigace

Úvod > Spolky > Jednotka SDH obce

Hasiči

Zásah JSDH dne 19.února 2012

Zásah dne 19.února 2012 - havárie vodovodního potrubí

 Jednotka SDH obce

 

logo

Obec Miroslavské Knínice zastoupená  starostou Petrem Příkazským s účinností od 01.03.2009 zřizuje na základě usnesení zastupitelstva obce č. 1 ze dne 05.února 2009 (17.zasedání ZO)  Jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) na základě §29 odst.1 písm.a) a §68 odst.1 zákona ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákona o požární ochraně“).

JSDH plní úkoly jednotek požární ochrany dle §70 Zákona o požární ochraně. JSDH plní tyto základní úkoly:

  • provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,
  • provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech,
  • podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu hasičskému záchrannému sboru kraje (dále jen „HZS kraje“).

JSDH vykonává činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy a její materiální a finanční potřeby zabezpečuje obec podle §29 odst.1 písm.d) Zákona o požární ochraně.

JSDH plní základní úkoly především na území obce a dále v souladu se zařazením do kategorie jednotek PO stanoveného HZS kraje.

Velitel JSDH

Velitele JSDH, po vyjádření HZS kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce s přihlédnutím k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany dle §68 odst.1 Zákona o požární ochraně.

Početní stav JSDH

Početní stav členů JSDH stanoví velitel JSDH po projednání s HZS kraje. Základní početní stav členů je stanoven dle §4 odst.6, resp. přílohy č.4 vyhlášky MV č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (dále jen „Vyhlášky č.247/2001 Sb.“).

Majetek a vybavení JSDH

K zajištění úkolů užívá JSDH majetek obce, případně majetek jiných subjektů. Do vybavení JSDH může být zařazena mobilní požární technika a věcné prostředky PO, pokud byly určeny k používání v požární ochraně HZS kraje. Minimální vybavení JSDH je dle §7 odst.2, resp. přílohy č.4 Vyhlášky č.247/2001.

Členství v JSDH

Činnost v JSDH vykonávají členové JSDH na základě dohody o členství v JSDH uzavřené mezi uchazečem o členství v JSDH a obecním úřadem.

Úrazy a škody

Poškození na zdraví nebo smrt člena JSDH bude řešeno podle příslušných ustanovení Zákona o požární ochraně a v zastoupení státu je poskytuje HZS kraje, v jehož územním obvodu k poškození zdraví nebo ke smrti poškozeného došlo.

V Miroslavských Knínicích dne 6.února 2009

Seznam členů JSDH obce :

Daniel Pawlik

velitel

Petr Příkazský

zástupce velitele

Pavel Gregor

strojník

Roman Tušš strojník
Marek Novotný strojník, práce s motorovou pilou
Stanislav Solař strojník

Milan Záviška

strojník

Zbyněk Zahrádka

hasič

Michal Příkazský

hasič
Jan Kroupa

hasič

Přemysl Sůkal

hasič