20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra
Drobečková navigace

Úvod > Spolky > Jednotka SDH obce

Hasiči

Technika jednotky SDH obce

Hasičská zbrojnice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Miroslavské Knínice je vybavena dvěma vozidly. Prvovýjezdové vozidlo je cisternová automobilová stříkačka s pevně zabudovaným čerpadlem o výkonu 800 litrů za minutu. Ve vozidle jsou dále umístěny motorová pila, elektrocentrála, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, ponorné čerpadlo, AED ( automatizovaný externí defibrilátor) dále prostředky pro poskytnutí první pomoci a v neposlední řade hadice a armatury nutné k provedení požárního zásahu. Nově jsou ve výbavě 2 přetlakové a 2 rovnotlaké dýchací přístroje.

Druhé vozidlo slouží jako dopravní automobil pro dopravu družstva 1+8 s příslušenstvím na místo zásahu.

Značka: CAS 8 - Avia 31.1Khasičská avia.jpg

Základní technické údaje

 • šířka: 2330 mm
 • délka: 5415 mm
 • výška: 2580 mm
 • celková hmotnost: 6320 kg
 • podvozek: Avia A 31.1 Turbo
 • obsah:  3319 cm3
 • výkon: 68 kW
 • maximální rychlost: 90 km/hod.

Nízkotlaké čerpadlo 8hasičská avia2.jpg

 • jmenovitý průtok: 800 l/min.
 • jmenovitý tlak: 0,8 MPa
 • jmenovitá sací výška: 3 m
 • maximální tlak: 1,6 MPa
 • maximální sací výška: 7,5 m

Nádrž na vodu

 • objem: 2000 l 

Záchrana osob

crplus otevřenýSboru dobrovolných hasičů obce se podařilo s podporou Nadace ČEZ do svého vybavení zařadit Automatizovaný Externí Defibrilátor, který je vhodné použít při laické resuscitaci. Je umístěn v prostoru hasičské zbrojnice.

Pro jeho využiti stisknete tlačítko sirény umístěné na hasičské zbrojnici, a vždy volejte záchrannou službu prostřednictvím tísňové linky 155.

Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED) který mohou obsluhovat jak nevyškolení tak trénovaní zachránci. Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou.

V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního rytmu – komorovou fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus.

Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50-75%.

Pro bližší informace navštivte http://www.aedjmk.info/postup-resuscitace/

Akce byla financována za pomoci příspěvku Nadace ČEZ 

Jednotka SDH obce

logo sdhObec Miroslavské Knínice zastoupená  starostou Petrem Příkazským s účinností od 01.03.2009 zřizuje na základě usnesení zastupitelstva obce č. 1 ze dne 05.února 2009 (17.zasedání ZO)  Jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) na základě §29 odst.1 písm.a) a §68 odst.1 zákona ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákona o požární ochraně“).

JSDH plní úkoly jednotek požární ochrany dle §70 Zákona o požární ochraně. JSDH plní tyto základní úkoly:

 • provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,
 • provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech,
 • podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu hasičskému záchrannému sboru kraje (dále jen „HZS kraje“).

JSDH vykonává činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy a její materiální a finanční potřeby zabezpečuje obec podle §29 odst.1 písm.d) Zákona o požární ochraně.

JSDH plní základní úkoly především na území obce a dále v souladu se zařazením do kategorie jednotek PO stanoveného HZS kraje.

Velitel JSDH

Velitele JSDH, po vyjádření HZS kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce s přihlédnutím k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany dle §68 odst.1 Zákona o požární ochraně.

Početní stav JSDH

Početní stav členů JSDH stanoví velitel JSDH po projednání s HZS kraje. Základní početní stav členů je stanoven dle §4 odst.6, resp. přílohy č.4 vyhlášky MV č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (dále jen „Vyhlášky č.247/2001 Sb.“).

Majetek a vybavení JSDH

K zajištění úkolů užívá JSDH majetek obce, případně majetek jiných subjektů. Do vybavení JSDH může být zařazena mobilní požární technika a věcné prostředky PO, pokud byly určeny k používání v požární ochraně HZS kraje. Minimální vybavení JSDH je dle §7 odst.2, resp. přílohy č.4 Vyhlášky č.247/2001.

Členství v JSDH

Činnost v JSDH vykonávají členové JSDH na základě dohody o členství v JSDH uzavřené mezi uchazečem o členství v JSDH a obecním úřadem.

Úrazy a škody

Poškození na zdraví nebo smrt člena JSDH bude řešeno podle příslušných ustanovení Zákona o požární ochraně a v zastoupení státu je poskytuje HZS kraje, v jehož územním obvodu k poškození zdraví nebo ke smrti poškozeného došlo.

Seznam členů JSDH obce

Petr Příkazský

velitel

Pavel Gregor

strojník

Roman Tušš strojník
Stanislav Solař strojník
Milan Záviška strojník

Matyáš Klim

strojník

Zbyněk Zahrádka

hasič

Nikola Patěk

hasič
Přemysl Sůkal

hasič