Aktuality


 

 

 

Štítky:

Odběr měli 2018

Vzorky měli je potřeba odevzdat do 20.ledna 2018 u jednatele ZO.

foto_06-16.jpgfoto_03-19.jpgPokladní zpráva ZO ČSV za rok 2015

Pokladní zpr. ČSV 2015.pdf

2016_ČSV schůze_002.pptx

2016_ČSV schůze_003.pptxOtevřený dopis ministra zemědělství ing.JurečkySnůšky melecitózního medu

Upozornění:

Na různých místech naší republiky jsou hlášeny první nálezy snůšky melecitózního (cementového, betonového) medu. Doporučujeme pravidelnou kontrolu, aby jste předešli možným následným komplikacím, jak při vytáčení, tak při zazimování. 

Melecitózní (cementový či betonový) med má původ v medovici s vysokým obsahem trisacharidu melecitózy, která způsobuje rychlou krystalizaci. Medovice v buňkách zkrystalizuje a pak ji v podstatě nelze vytočit. Způsobuje také problémy při přezimování včelstva. Včely ji obtížně odebírají, což může způsobit úhyn hladem nebo na úplavici.

V případě podezření na melecitózní snůšku bychom měli být obezřetní. V plástech s nezavíčkovanou sladinou je možné hledat známky krystalizace, lesklá hladina začne matovatět. Také při vytáčení v medometu vylétávají tzv. špunty. V tomto případě vracené plásty po vytáčení důkladně postříkáme vodou (např. ručním postřikovačem).

Důležité je situaci kontrolovat a co nejčastěji med vytáčet. Odebrané plásty skladovat co nejkratší dobu. Po skončení melecitózní snůšky je nutné z plodiště odstranit plásty s cementovým medem a nahradit prázdnými soušemi. Včelstvo poté zakrmíme cukerným roztokem.

Odebrané plásty s melecitózním medem je možné využít na výrobu medoviny či uschovat na jaro. Na jaře můžeme plásty nechat přímo vyčistit ve včelstvech. Plásty mohou být předem máčeny ve vodě po dobu 2-3 dnů. Podnícení na jaře pozitivně ovlivní plodování včelstva.Oznámení aplikace přípravku zvláště nebezpečného pro včely červenec 2015

Oznámení aplikace přípravku zvláště nebezpečného pro včelyZpráva z centrály

29. 4. 2015 14:58
Vážení přátelé,prosím o informování včelařů ve Vaší organizaci a ve Vašem nejbližším okolí.

Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při řešení výzkumného projektu zaměřeného na detekci pesticidů v životním prostředí a jejich dopad na včelu medonosnou.

V loňském roce byla zaznamenána řada otrav včelstev při aplikaci přípravků na ochranu rostlin. V některých případech však nebyla shledána bezprostřední příčina problémů.

V rámci společného projektu Výzkumného ústavu včelařského, Výzkumného ústavu rostlinné výroby a ALS Czech Republic je vyvíjena nová multidetekční analýza pesticidů i původců nemocí ve včelách a prostředí. Výsledky budou užitečné pro plnění Národního akčního plánu za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů v ČR při Ministerstvu zemědělství.

Z tohoto důvodu se na Vás obracíme s žádostí, zda byste nás mohli bezprostředně kontaktovat, pokud budete řešit případy vážného podezření na otravu včel. Rádi bychom v rámci možností přijeli k řešeným případům do terénu. Vedle úředních vzorků, které odebírají pracovníci státních orgánů, bychom si současně odebrali následující vzorky na analýzy:

-          uhynulé včely

-          pylový plást a plást glycidových zásob z plodiště

-          ošetřovaný porost

Pracovníci Státní veterinární správy o naší aktivitě vědí a výzkum podporují. Vezměte však, prosím, na vědomí, že námi analyzované vzorky nemohou být podkladem k úřednímu řešení případů a případným sankcím.

Jsme k dosažení na těchto kontaktech:

            MVDr. Martin Kamler (VUVč Dol) 605 941 987

            RNDr. Tomáš Erban, Ph.D. (VURV) 702 087 626

            otravyvcel(a)gmail.com

 Děkujeme za spolupráci

                                                                                                Ing. Dalibor Titěra, CSc

 

 


Mor včelího plodu - aktuální informace

Státní veterinární správa připravila pro chovatele včel mapu, ze které je patrné, jaká je aktuální nákazová situace, pokud jde o mor včelího plodu.