Zpráva z centrály29. 4. 2015 14:58
Vážení přátelé,prosím o informování včelařů ve Vaší organizaci a ve Vašem nejbližším okolí.

Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při řešení výzkumného projektu zaměřeného na detekci pesticidů v životním prostředí a jejich dopad na včelu medonosnou.

V loňském roce byla zaznamenána řada otrav včelstev při aplikaci přípravků na ochranu rostlin. V některých případech však nebyla shledána bezprostřední příčina problémů.

V rámci společného projektu Výzkumného ústavu včelařského, Výzkumného ústavu rostlinné výroby a ALS Czech Republic je vyvíjena nová multidetekční analýza pesticidů i původců nemocí ve včelách a prostředí. Výsledky budou užitečné pro plnění Národního akčního plánu za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů v ČR při Ministerstvu zemědělství.

Z tohoto důvodu se na Vás obracíme s žádostí, zda byste nás mohli bezprostředně kontaktovat, pokud budete řešit případy vážného podezření na otravu včel. Rádi bychom v rámci možností přijeli k řešeným případům do terénu. Vedle úředních vzorků, které odebírají pracovníci státních orgánů, bychom si současně odebrali následující vzorky na analýzy:

-          uhynulé včely

-          pylový plást a plást glycidových zásob z plodiště

-          ošetřovaný porost

Pracovníci Státní veterinární správy o naší aktivitě vědí a výzkum podporují. Vezměte však, prosím, na vědomí, že námi analyzované vzorky nemohou být podkladem k úřednímu řešení případů a případným sankcím.

Jsme k dosažení na těchto kontaktech:

            MVDr. Martin Kamler (VUVč Dol) 605 941 987

            RNDr. Tomáš Erban, Ph.D. (VURV) 702 087 626

            otravyvcel(a)gmail.com

 Děkujeme za spolupráci

                                                                                                Ing. Dalibor Titěra, CSc