19. 3. Josef

Zítra: Světlana
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do 1. ročníku ZŠ Lesonice

Zápis do 1. ročníku ZŠ LesoniceZápis do 1.ročníku - pozvánka M.Knínice-page-001.jpg

Proč malotřídní škola v Lesonicích?

      Rodiče budoucích prvňáčků se právě v této době rozhodují, jakou školu zvolit pro své dítě.

Jednou z alternativ je právě prostředí málotřídní školy, které v mnoha ohledech splňuje požadavky na moderní vyučování. V těchto třídách bývá zpravidla menší počet žáků a učitel jim může věnovat značnou individuální péči.  Žáci vzájemně spolupracují, učí se jeden od druhého, zejména mladší od starších. Mají prostor k tomu si pomáhat, tolerovat se, znají se navzájem, znají všechny zaměstnance školy. A výhodou je také možnost téměř každodenní spolupráce učitele s rodiči. Vztahy mezi žáky těchto škol bývají otevřené, pevné a trvají často celý život. Dítě má možnost vyrůstat v klidném, rodinném prostředí malé školy.

       Lesonická dvoutřídní málotřídní škola (1.- 5.ročník) nikterak nezaostává za moderně vybavenými školami. V obou učebnách jsou ve všech předmětech aktivně využívány interaktivní tabule. Třídy jsou vybaveny počítači s pestrou nabídkou výukových programů pro všechny ročníky. Využívají je zejména žáci při výuce informatiky, při tvorbě prezentací, referátů a projektů ve vlastivědě a přírodovědě, ale také při kontrolních cvičeních a diktátech. Zpětnou vazbou procvičovaného učiva je tištěný protokol, který obratem vyhodnotí výsledky jejich práce. Žáci si tak mohou systematicky zaznamenávat a porovnávat vývoj a zlepšování svých výsledků. Úroveň vědomostí škola pravidelně vyhodnocuje prostřednictvím celostátního testování Scio a zařadila se tak mezi 10 % nejúspěšnějších škol v ČR.

      Škola nabízí též bohatou bezplatnou zájmovou činnost, kterou každoročně obměňuje dle zájmu žáků. Mezi nejoblíbenější patří Školní divadlo a Angličtina pro nejmenší a hra na zobcovou flétnu. Pro absolventy naší školy nabízíme před nástupem do 8.ročníku přípravný kurz němčiny. V rámci tělesné výchovy škola též organizuje plaveckou výuku pro všechny žáky, zajímavé exkurze a výlety. Během školního roku pořádáme setkání se seniory (pro prarodiče žáků), vystoupení pod vánočním stromem s jarmarkem, spaní ve škole s cestou za pokladem, loučení se školním rokem s vystoupením školního divadla. Při rozvoji čtenářské gramotnosti spolupracujeme s knihovnou v Moravském Krumlově a při přípravě výukových projektů se Střediskem volného času v Ivančicích. Pro veřejnost pořádáme každoročně Den otevřených dveří a pro budoucí školáky Den ve škole pro předškoláky. Škola se neobejde bez výrazné finanční podpory obecního úřadu. V posledních letech byla dovybavena novým nábytkem, všichni žáci dostávají pracovní sešity zdarma a nově nastupující prvňáčci kompletní výbavu školních pomůcek v hodnotě 1000 Kč.

      Chloubou naší školy je školní zahrada, která získala certifikát Přírodní zahrada. Slouží nejen dětem k bádání, zahradničení a pozorování přírody, ale i k odpočinku a hrám. Díky letní pergole je také učebnou, která umožňuje předávat dětem vědomosti o přírodě prostřednictvím vlastních zkušeností, zážitků, pokusů a pozorování. Mezi prvky přírodní zahrady patří jezírko s rybičkami, ptačí budky, vyvýšené záhonky, bylinková spirála, maliniště, malý ovocný sad, hmatová stezka, stromovník, ale také zimní veranda se sbírkami motýlů, brouků, vycpanin dravců a lesních zvířat ze starých školních sbírek.

Mezi ekologické aktivity školy patří již dlouhodobě sběru papíru, elektroodpadu, použitých baterií a oleje.

Ke sportovnímu využití slouží nové moderní multifunkční hřiště, které lze díky speciálnímu povrchu využívat celoročně. Škola je též výchozím bodem „Lesonické školní naučné stezky, jejíž cílem je  přiblížit veřejnosti přírodovědné a historické zajímavosti okolí Lesonic. Je dlouhá 3,6 km a má 6 zastavení, které jsou tematicky zaměřeny na přírodní útvary, historii a popis zajímavých objektů.

Nedílnou součástí školy je školní jídelna a školní družina. Obědy se dováží ze školní kuchyně MŠ Petrovice. Ke zdravému stravování přispívá projekt Ovoce a mléko do škol, jehož produkty žáci dostávají zdarma, a během celého dne je pro žáky zajištěn pitný režim.

      Školní družina je v provozu denně od 6.30 do 15.30 hodin (provozní dobu upravujeme dle aktuálních potřeb rodičů) a nabízí široký výběr nejrůznějších činností. Mezi nejoblíbenější patří šití, pečení, kreativní tvoření z různých materiálů, hraní společenský her, soutěže, kvízy a relaxační čtení. Denně, téměř za každého počasí, tráví děti alespoň půlhodinku venku - využívají víceúčelové hřiště, přírodní zahradu s pergolou nebo jdou na vycházky do okolí školy.

      Velkou předností naší školy je příjemná a klidná domácí atmosféra, ke které přispívá nemalou měrou sehraný kolektiv učitelek, jejich pracovní nadšení a obětavé nasazení, ale také spolupráce s rodiči a přízeň široké veřejnosti. Činnost školy a výsledky vzdělávání byly v loňském roce hodnoceny Českou školní inspekcí velice příznivě. Celá zpráva je k nahlédnutí na webových stránkách školy www.zslesonicemk.cz.

Pokud se rozhodnete svěřit dítě do našich rukou,

bude spokojené, v bezpečí a bude o něj dobře postaráno J


Česky Deutsch

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.miroslavske-kninice.cz

Registrujte se zde

Miroslavské Knínice

 Odber_SMS_velky.jpg

http://www.geosense.cz/geoportal/miroslavske-kninice/

Návštěvnost stránek

141966